Knihovní řád

Renata Chloubová  07.03.2001 21:50

Čtenářem knihovny se může stát každý, kdo souhlasí s tímto řádem a zavazuje se ho dodržovat.

Čtenář vyplní přihlášku, zaplatí poplatek 30,-Kč na jeden rok (platí 12 měsíců od data přihlášení ) a bude seznámen s chodem knihovny. Přihláška se obnovuje po roce zaplacením poplatku. Děti do 15 let, studenti a důchodci platí polovinu, tj. 15,-Kč na rok. Čtenář dostane čtenářský průkaz a je povinen ho předkládat při půjčování a vracení knih. Při ztrátě průkazu se čeká tři měsíce, zda nebude nalezen, poté je vystaven nový průkaz. Za nový průkaz je účtována náhrada 10,-Kč.
Osoba, která se nechce stát trvale čtenářem knihovny a má zájem o jednorázovou výpůjčku, má možnost si vypůjčit požadované dokumenty za jednorázový poplatek 10,-Kč.

Výpůjční doba knih a časopisů je 1 měsíc. Po uplynutí této doby si čtenář může půjčit knihu znovu, nežádá-li ji jiný čtenář. Kdo knihy včas nevrátí, bude upomenut písemně a musí zaplatit příslušný poplatek:

1. upomínka10,-Kč
2. upomínka20,-Kč
3. upomínka30,-Kč

Jestliže ani poté čtenář knihu nevrátí, řeší se vyřízení pohledávky právní cestou, veškeré poplatky a sankce platí čtenář.

Knihy z příruční knihovny (naučné slovníky a encyklopedie) se půjčují jen prezenčně v prostorách knihovny. V případě vážného zájmu je možnost výpůjčky přes víkend. Pouze prezenčně se půjčují CD ROM.

Každý čtenář má možnost zamluvit si knihu, která je právě půjčena. Knihu, která není v naší knihovně, lze objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). V případě, že tuto knihu nemá Státní vědecká knihovna v Liberci a musí být kniha zaslána z jiné knihovny, platí čtenář poštovné.

Čtenář nechť zachází s vypůjčenou knihou šetrně, nedělá v knize žádné poznámky a chrání knihu před krádeží. Při ztrátě nebo poškození knihy nebo časopisu musí čtenář obstarat stejný výtisk nebo zaplatit pořizovací cenu a poplatek 50.-Kč. V případě knihy důležité pro knihovnu musí čtenář uhradit náklady na zhotovení kopie.
Za poškození čárového kódu v knize je poplatek 5,- Kč.

Knihovna nabízí kopírovací službu za poplatky

formát A 41,50 Kč
formát A 33,- Kč

Poplatky za připojení k Internetu 15,- Kč za 15 minut.
Poplatky za tisk z Internetu, systému LANius i jiných systémů:

2,-Kč za 1 stranu textu
10,-Kč za 1 stranu s obrázky

Hudební oddělení

Služeb hudebního oddělení může využívat každý uživatel knihovny, který zaplatil registraci.
Prezenční půjčování CD je zdarma.
Výpůjční doba pro CD je dva týdny. Podle Smlouvy o půjčování zvukových dokumentů (fonogramů) zachycujících autorská díla, umělecké výkony výkonných umělců a jiné zvuky, kterou knihovna uzavřela, je absenční půjčování zvukových dokumentů možné až po uplynutí lhůty tří měsíců od nabytí CD knihovnou.
Poplatek za vypůjčení jednoho kusu CD je 10.- Kč.
Uživatel je povinen vrátit obal i vlastní CD v pořádku, nepoškozené a včas. Za každý navršený týden výpůjčky platí uživatel upomínku ve výši 10,- Kč automaticky, aniž by byl upozorněn zasláním upomínky.
V případě poškození nebo ztráty je uživatel povinen zakoupit stejné CD nebo uhradit cenu CD + 100% přirážku a to do 7 dnů od zjištění ztráty.
Zapůjčení CD je výhradně pro osobní potřebu a je zakázáno pořizovat kopie.

Schváleno usnesením Rady Městského úřadu v Rychnově u Jablonce nad Nisou 31.8.2000

Adresa:

Městská knihovna
Květinová 498
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Štěpánka Veberová

knihovna@rychnovjbc.cz
Telefon: 720 402 284

Otevírací doba

Pondělí 12 - 17:30
Úterý 10 - 17:30
Středa 13 - 18
Čtvrtek zavřeno
Pátek 12 - 17:30

KATALOG zde https://lck.tritius.cz/library/rujnn/

 

Změny provozní doby

Městská knihovna Rychnov u Jablonce nad Nisou © 2018 Všechna práva vyhrazena 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace